Home Svaštara OSOBINE DOBROG VASPITAČA

OSOBINE DOBROG VASPITAČA

2694
0
Pixabay License

Ako vaspitač ima kritičnu ulogu u podržavanju dečjeg učenja i razvoja, onda je važno znati koje karakteristike odnosno kvalitete poseduje (ili treba posedovati) uspešan, dobar tj. kompetentan vaspitač. Kramer (1994.) navodi sledeću listu osobina “dobrog” vaspitača:

 1. Dobar vaspitač je sposoban sebe videti kao učenika – onoga koji uči. Predan je i spreman uočiti ono što ne zna, postavljati pitanja o svome radu i sl. 
 2. Dobar vaspitač je spreman rasti, razvijati se. Spreman je na izazove, uvažava različite potrebe i mogućnosti, teži novim znanjima i sposobnostima.
 3. Dobar vaspitač je oštroumni posmatrač. Posmatranjem i slušanjem otkriva dečje interese, potrebe, sposobnosti. Prikupljene informacije koristi za prilagođavanje konteksta učenja i podučavanja u korist dece.
 4. Dobar vaspitač poznaje zajednicu (okruženje) u kojem podučava. Svestan je činjenice da socijalno-ekonomski, kulturni i politički činioci utiču na život dece i porodice. Ceni i uvažava razlike među decom i njihovim porodicama. Roditelji su mu bitni kao izvor informacija i kao deo trijade vaspitač-dete-roditelj.
 5. Dobar vaspitač poseduje osnovna znanja o kontekstu detetovog rasta i razvoja. Koristi ih u posmatranju i shvaćanju detetovog individualnog rasta i razvoja u kontekstu. 
 6. Dobar vaspitač podučava decu o onome što on ceni.
 7. Dobar vaspitač razume kako deca uče. Zna da sva deca ne uče na isti način i istim tempom. Veruje u dečje potencijale za učenje. Razume da deca trebaju vrijeme za igru, eksploraciju i iskušavanje osobnog znanja i iskustava. Omogućuje deci učenje ličnim tempom bez nametanja svog stila učenja. Kreira sredinu koja pruža brojne mogućnosti za eksperimentiranje predmetima, idejama, grešenje i aktivno konstruiranje svoga znanja.
 8. Dobar vaspitač ima energije. Poseduje smisao za humor.
 9. Dobar vaspitač postavlja pitanja koja motivišu decu. Njegova su pitanja otvorena prema dečjem mišljenju. Podstiče decu na govor, na iskazivanje ideja i postavljanje svojih pitanja. 
 10. Dobar vaspitač je spreman na rizik. Teži zaviriti ispod “vidljivog” ne izlažući pri tome decu riziku.
 11. Dobar vaspitač shvata da su organizacija i red važni. Svestan je opasnosti od prinude kojom se ugrožava otvorenost i kreativnost. 
 12. Dobar vaspitač je vešt u grupnom menadžmentu. Svestan je koristi koju deca imaju od razmene osećanja, ali i nužnosti pravila i regulacije. Istodobno spreman je na stalno proveravanje smisla pravila, posebno kada ona ne funkcionišu.
 13. Dobar vaspitač spreman je za “nered” i istraživanje. Njegova znatiželja jača je od želje za čuvanjem reda. Na brojne načine održava vezu s eksploracijom i stilovima učenja dece koju podučava.
 14. Dobar vaspitač je fleksibilan. Spreman je odložiti svoje planove u korist onoga što je prigodnije u datom trenutku. Svestan je da rad s decom nije uvek unapred predvidiv.
 15. Dobar vaspitač sposoban je za čuđenje. Znatiželjan je i spreman podeliti s decom otkrića misterija prirode.
 16. Dobar vaspitač voli podučavati. Energičan je, strpljiv, promišljen, kreativan, otvoren prema najnovijim dostignućima, predan svome pozivu…’ 

Prebrojane osobine pripadaju sklopu ponašanja koje odlikuju “voditelja” a ne “šefa”.

Tekst priredila: MALA ŠKOLA

https://mala-skola.com/osobine-dobrog-vaspitaca/?fbclid=IwAR3Ba-CFnmDNrhyQpnXdqoZAf7Onb-9btbbUQDYDv5ZGboG7tPEaW58bt70

 

SAŠA BOOKS

OSTAVI KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here