Home Bajke i priče DOKTOR SVEZNALICA – Braća Grim

DOKTOR SVEZNALICA – Braća Grim

86
0
Pixabay License

Bio jednom jedan siromašan seljak po imenu Rak, koji je sa dva vola odvezao tovar drva u grad i prodao za dva talira jednom doktoru. Kada su mu novac isplaćivali, sedeo je doktor baš za stolom. Vide tada seljak kako on lepo jede i pije, pa požele da i on bude doktor. Zastade zato još malo i zapita najzad da li bi on mogao da izuči za doktora.

— O, rekao je doktor u šali, začas to može biti.

— A šta moram da uradim? upitao je seljak.

— Kupi prvo jedan bukvar, ali takav u kome je spreda naslikan petao. Drugo, prodaj svoja kola i dva svoja vola, pa kupi haljine i sve što je inače za doktorisanje potrebno. Treće, poruči da ti izmoluju tablu s rečima: „Ja sam Doktor Sveznalica“, pa je zakuj iznad svojih vrata.

Seljak učini sve kao što mu je rečeno.

Kada je već malo doktorisao, ali ne isuviše, ukradoše novac jednom velikom, bogatom gospodinu. Rekoše tome gospodinu neki poznanici za Doktora Sveznalicu, koji stanuje u tom i tom selu pa mora biti da zna kud se deo novac. Naredi zato ovaj da se upregnu konji u kola, odveze se do sela i upita seljaka da li je on Doktor Sveznalica.

— Da, mi smo.

— Pa pođite onda s nama, da nam opet nađete ukradeni novac.

— Hoćemo, ali i Greta, naša žena, mora s nama.

Gospodin pristade, pa ih oboje posadi u kola i oni se povezoše zajedno.

Kada dospeše na njegovo poljsko dobro, bio je sto postavljen, pa i seljaka pozvaše da ruča.

— Da, ali i naša žena Greta, rekao je on, pa seo s njom za sto.

Kada je onda naišao prvi sluga s činijom lepog jela, gurnuo je seljak svoju ženu i rekao:

— Greto, ovo je prvi.

Mislio je da je to prvi koji jelo donosi.

Ali sluga pomisli da je hteo kazati: „Ovo je prvi lopov“, pa pošto je to odista bio, uplaši se i reče napolju svojim drugovima:

— Doktor zna sve, mi ćemo rđavo proći. Rekao je da sam ja prvi.

Drugi nije hteo unutra, ali je ipak morao. I kad je ušao s činijom, gurnuo je seljak svoju ženu:

— Greto, ovo je drugi.

Sluga se takođe uplaši i požuri se da iziđe.

Treći nije bolje prošao. Seljak je opet rekao:

— Greto, ovo je treći.

Četvrti je morao uneti poklopljenu činiju i domaćin reče doktoru da pokaže svoju veštinu i pogodi šta se unutra nalazi; a unutra su bili rakovi. Seljak pogleda činiju, pa ne znađaše kako će se izvući i uzdahnu:

— Ah, jadni Rače, jadni Rače!

Kada je domaćin to čuo, uzviknuo je:

— I to je pogodio! Onda će pogoditi i ko je novac uzeo.

Sluga se mnogo uplaši i namignu doktoru da malo iziđe. I čim je on izišao, priznadoše mu sva četvorica da su oni ukrali novac. Vratiće ga rado i daće mu još dosta novaca, ako ih ne izda. Inače, odoše im glave. Doktor pristade, uđe opet, sede za sto i reče:

— Gospodaru, sada ću u svojoj knjizi da potražim gde se novac nalazi.

Ali peti sluga uvuče se u peć, jer je hteo čuti da li doktor ne zna još štogod. A doktor je seo i otvorio svoj bukvar, pa počeo da ga prelistava tražeći petla. I pošto ga nije odmah mogao da nađe, rekao je:

— Tu si ti i moraćeš da iziđeš na videlo.

Tad onaj u peći pomisli da doktor na njega cilja pa sav u strahu iskoči i viknu:

— Ovaj čovek sve zna.

Doktor Sveznalica pokaza onda domaćinu gde je novac, ali ne reče ko je ukrao, dobi sa obe strane mnogo novaca kao nagradu i postade čuven čovek.

OSTAVI KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here