Home Bajke i priče DEVOJKA, UDOVICA I RASPUŠTENICA – Srpska narodna pripovetka

DEVOJKA, UDOVICA I RASPUŠTENICA – Srpska narodna pripovetka

122
0

Bio čovek neoženjen, pa ga jedni nudili devojkom, drugi udovicom, treći raspuštenicom. Sad on nije znao koju će uzeti, jer su po sebi sve tri bile dobre i lepe; nego otide nekakvom starcu da ga pita: ili je bolje uzeti devojku ili udovicu ili raspuštenicu; a starac mu kaže: „Sinko! ja ti na to ne umem ništa kazati, nego idi Premudrome (t. j. Solomunu), on će ti znati kazati šta je bolje: pa dođi posle da mi kažeš šta ti je rekao.“

Onda čovek otide Solomunovu dvoru. Kad dođe pred dvor, pitaju ga sluge šta će, a on im kaže da ide Premudrome. Onda ga uzme jedan sluga, te ga uvede u dvor, pa pruži ruku na jedno dete, koje beše uzjahalo na štap pa trče po dvoru: „Eno ono je Premudri.“

Čovek se začudi, pa pomisli u sebi: „Šta će ono dete meni znati kazati! Ali već kad sam došao dovde, hajde da vidim šta će reći!“

Pa se onda uputi k Solomunu; a kad dođe k njemu, on stane lepo sa svojim konjem, pa ga zapita šta će, a čovek mu kaže sve redom šta je i kako je.

Onda mu Premudri odgovori: „Ako uzmeš devojku, ti znaš; ako uzmeš udovicu, ona zna; ako li uzmeš raspuštenicu, čuvaj se moga konja!“ pa se onda okrene, i čoveka malo udari krajem štapa preko nogu, i stane opet trkati po dvoru.

Onda čovek pomisli u sebi: „Baš sam prava budala! ja mator čovek, pa sam došao đetetu da me savetuje kako ću se ženiti;“ pa se vrati natrag, i otide onom starcu da ga pita kome ga je poslao po savet!

Kad dođe starcu, i vičući na njega i srdeći se kaže mu sve kako je prošao s Premudrom, onda mu starac reče: „E moj sinko! Nije to Premudri ništa uzalud rekao: ako uzmeš devojku, ti znaš, to će reći: ona će držati da ti sve znaš bolje od nje, pa će te slušati kako gođ ti hoćeš; ako uzmeš udovicu, ona zna, to će reći: ona je već jednom bila žena, pa sad misli sve da zna, za to neće te hteti slušati, nego će sve hteti da ti zapoveda; ako li uzmeš raspuštenicu, čuvaj se moga konja (pa tebe štapom preko nogu), to će reći: čuvaj se da te ne ožeže onako kao što je i prvog muža ožegla.“

 

OSTAVI KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here