Home Info 12. MAJ – SVETSKI DAN BORBE PROTIV DEČIJEG RADA

12. MAJ – SVETSKI DAN BORBE PROTIV DEČIJEG RADA

55
0

Međunarodna organizacija rada (MOR) procenjuje da je više od 150 miliona devojčica i dečaka radi na način koji ih lišava osnovnih ljudskih prava i adekvatnog obrazovanja.

MOR upozorava da je više od polovine tih mališana izloženo najgorim oblicima dečjeg rada, kao što su rad u opasnim uslovima, prisilni rad, nelegalne radnje ili prostitucija, a često su uključeni i u oružane sukobe.

Svetski dan borbe protiv dečjeg rada prvi put je obeležen 12. juna 2002, a ove godine posvećen je uticaju ekonomske krize na dečji rad, posebno kada su u pitanju devojčice. Devojčice su centralna tema ove godine, jer se procenjuje da je oko 100 miliona devojčica angažovano na sličnim poslovima kao i dečaci, ali da su suočene i sa dodatnim poteškoćama i rizicima. U osnovi pojave dečjeg rada je siromaštvo, upozorava MOR i dodaje da veliki broj devojčica radi u poljoprivredi ili u zanatskom sektoru. One su angažovane i u tajnim radionicama, a nije zanemarljiv broj onih koje se nalaze u doslovnom ropstvu – prinuđene su na prostituciju i pornografiju.

Devojčice su suočene sa višestrukim poteškoćama i diskriminacijom, vrlo često isključene iz sistema obrazovanja i angažovane na neplaćenim poslovima u domaćinstvima. Bez školovanja deca neće imati šansu za bolju budućnost, dobro plaćene poslove koji traže obrazovanje, upozorava organizacija i dodaje da su UN u cilju smanjenja siromaštva, gladi i poboljšanja zdravlja do 2015. godine kao jedan od Milenijumskih ciljeva promovisale i osnovno obrazovanje za decu.

Uspeh Milenijumskih ciljeva po tom pitanju samo je polovičan jer, prema podacima MOR-a, od 2000. godine, kada su ciljevi usvojeni, više od 70 miliona dece nije upisano u osnovnu školu.

OSTAVI KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here