Home Predstavljamo ВОДИЧ ЗА ВАСПИТАЧЕ ЗА ПРОГРАМ У ГОДИНИ ПРЕД ПОЛАЗАК У ШКОЛУ –...

ВОДИЧ ЗА ВАСПИТАЧЕ ЗА ПРОГРАМ У ГОДИНИ ПРЕД ПОЛАЗАК У ШКОЛУ – Перо Спасојевић –Даница Мојић –Далибор Стевић

325
0

 

Поштовани васпитачи,

Предшколски програм у години пред полазак у школу остварује се као покушај да се сваком дјетету пруже једнаке шансе да се успјешно прилагоди условима учења карактеристичним у наставном процесу, притом не вршећи директну припрему за школу кроз усвајање академских садржаја, чиме се стичу одређена знања и вјештине које дијете обиљежавају као „спремно за школу“.

Овај програм почива на идеји да дијете учи кроз игру, а васпитач помаже дјетету да прошири искуства и знања која ће касније надограђивати у школи. Кроз овај програм дјеца стичу радне навике, развијају осјећај одговорности и међусобне толеранције и уче правила понашања у друштву и групи.

 Васпитачи врло различито доживљавају овај програм, што често доводи до дилеме усмјерене на питање квалитета овог институционалног механизма за повећање обухвата дјеце предшколским програмом….

Овај Водич урађен је у оквиру пројекта „Јачање социјалног укључивања – једнако и квалитетно образовање за подршку успјешног развоја дjеце сјеверозападног Балкана 2016 – 2018.“ Сва права су задржана. Садржај ове публикације се може слободно користити или копирати у некомерцијалне сврхе, уз обавезно навођење извора.

 

 ЛИНК ЗА ПРИРУЧНИК

 

https://nwb.savethechildren.net/sites/nwb.savethechildren.net/files/library/vodic-za-vaspitace.pdf

 

 

 

CIP – Katalogizacija u publikaciji

Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, Sarajevo

373.2(035)

SPASOJEVIĆ, Pero Priručnik za vaspitače za program u godini pred polazak u školu / Pero Spasojević, Danica Mojić, Dalibor Stević. – Sarajevo : Save the Children International, 2017. – 222 str. : graf. prikazi, tabele ; 25 cm

Tekst ćir. na srp. jeziku. – Bibliografija: str. 219-222.

ISBN 978-9926-8161-5-5

  1. Mojić, Danica 2. Stević, Dalibor

COBISS.BH-ID 24799750

OSTAVI KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here