odlozeno-slusanje HTML5 Icon

ŠTA ZNATE O MORSKIM ZVEZDAMA?

Morske zvezde se mogu naći u svim okeanima i skoro svim morima.

Ima ih preko 2.500 vrsta.

Uglavnom vole kamenito i koralno dno i peskovite delove mora. Žive u plićim vodama ali ima nekih vrsta koje žive u velikim dubinama. Najčešće su usamljene sem u periodu reprodukcije kada se skupljaju u grupe.

Morske zvezde su veoma  stari organizmi, neke čak i 530 miliona godina.

Morske zvezde imaju centralni deo iz koga se pružaju kraci, obično 5 ali ih može biti i više kod određenih vrsta. Nemaju glavu ali razvijenost drugih unutrašnjih organa ih svrstava među razvijenije beskičmenjake.

Nemaju mozak već prsten nerava kojim razmenjuju informacije između drugih delova tela. Oči, koje su više senzori za svetlo, su na vrhu svakog kraka. Najinteresantnija osobina morskih zvezda je to što mogu da regenerišu krake.

Čak i sam krak ako nije suviše oštećen može da izraste u novu zvezdu.

Na donjem delu tela, u centru, su usta i stomak. Morska zvezda često izbaci stomak preko obroka i varenje počinje van stomaka koga polako, zajedno sa hranom, onda uvlači.

To Top