Home Svaštara ŠTA SE NALAZI U OSNOVI MONTESSORI PEDAGOGIJE?!

ŠTA SE NALAZI U OSNOVI MONTESSORI PEDAGOGIJE?!

933
0

Cilj vaspitanja jeste obrazovanje, koje omogućava da svako nađe svoju ulogu, svoje mesto, svoj cilj postojanja. Sam metod ističe rano učenje do 3. godine, dete na ranom uzrastu nesvesno upija ono što intenzivno doživljava u svojoj okolini. Svesni upijajući um (uzast 3.-6. godina), obeleževa pojavu svesti, volje, ovladavanje jezikom, javljanje veština. Pokazuje svesnu glad za znanjem i sticanje složenijih veština.

Period posebne osetljivosti predstavlja unutrašnji proces, u kojima nagoni podstiču dete na određenu aktivnost. Prisutan je u određenom vremenskom periodu.

Osetljivost za govor – najranije se javlja i traje duže od ostalih.

Osetljivost za red – javlja se u prvoj i drugoj godini.

Osetljivost za spretnost u kretanju – potreba za kretanjem.

Osetljivost za uočavanje malih delova celine.

Osetljivost za učenje putem čula.

Osetljivost za društveno ponašanje.

KO JE MARIJA MONTESSORI?

Rođena 1870. godine u Chiaravelle, Italija. 1849. godine postala je prva žena lekar. U toku studija radila je u psihijatrijskoj bolnici, sa decom ometenom u razvoju. U saradnji sa Itardom i Segenom razrađuje materijale za decu sa posebnim potrebama. Sve više se bavila pedagogijom. 6. januara 1907. godine otvara prvu “Dečiju kuću” u Rimu. Tražila je novi pristup u obrazovanju i vaspitanju dece. Od 1909. godine napušta lekarsku praksu i posvećuje se obrazovanju vaspitača i učitelja. Njena metoda je prihvaćena u mnogim zemljama, njena dela do 1917. godine prevedena su na dvanaest jezika. Umrla je 1952. U Norveškoj.

MONTESSORI PREDAGOGIJA PODSTIČE:

Nezavisnost: “Pomozi mi da uradim sam!”

Nezavisnost se ogleda u prirodnoj težnji deteta da bude što samostalnije u toku svog razvoja.

Slobodu: “Granica moje slobode je sloboda drugih.”

Sloboda ne znači da svako čini što hoće, nego da je sam sebi gospodar.

Dete u razvojnom periodu se uči nezavisnost, disciplina, poštovanje određenog reda, odgovornost. Aktivnosti dece su najvećim delom individualne, ali ima i grupnih. Pripremljena sredina: okolina, koja je primerena potrebama deteta i nudi sve što detetu potrebno za fizički, umni, duševni razvoj. Igra ključnu ulogu u razvoju deteta.

MONTESSORI MATERIJAL

Montesori materijali su posebni didaktički materijali, koje je na temelju svojih opažaja dece i iskustva u radu sa decom, te proučavajući radove Itarda i Segena razvila Marija Montesori. Osobine materijala: dostupnost detetu, podsticanje detetove aktivnosti. Vežbe prate razvojne potrebe, od jednostavnijih ka složenijim, od konkretnih ka apstraktnim uz mogućnost da se uoče greške u radu.

Jedino pravilo u Montesori prostoru jeste: “Nakon bavljenja nekim materijalom potrebno je vratiti ga na isto mesto na kojem se nalazio i dovesti ga u isto stanje u kakvom je zatečen, kako bi i iduće dete koje ga odabere moglo njime steći potrebne veštine i znanja.”

Montesori pedagogija posebno razrađuje materijal i vežbe za pojedine vaspitne oblasti:

 

vežbe praktičnog života

vežbe za podsticanje razvoja čula

vežbe za podsticanje govora

vežbe matematike

 

Literatura:

Marija Montesori: “Upijajući um”

Marija Montesori: “Od detinjstva do adolescencije”

Tekst: Marija Končar, Master defektolog

https://pitajtedefektologa.wordpress.com

 

OSTAVI KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here