Home Info PANČEVO: “DEČJA RADOST ISPUNILA STANDARDE I DOBILA NAJVIŠU OCENU U EKSTERNOM VREDNOVANJU...

PANČEVO: “DEČJA RADOST ISPUNILA STANDARDE I DOBILA NAJVIŠU OCENU U EKSTERNOM VREDNOVANJU MINISTARSTVA PROSVETE

49
0

Polovinom maja u Pančevo je stigao Izveštaj o obavljenom eksternom vrednovanju Predškolske ustanove “Dečja radost”. Sačinila ga je Školska uprava Zrenjanin, deo Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Da je posao bio obiman svedoči i podatak da gradska predškolska ustanova u 20 vrtića, od kojih su 9 namenskih i 11 adaptiranih, ima 2668 dece za koje i sa kojima radi 374 zaposlenih.

Državni ocenjivači na početku izveštaja ocenjuju da su “dokumenta ustanove su sačinjena u skladu sa propisima i usvojena su u skladu sa Zakonom”. A onda opisuju stanje u koje su se uverili u više oblasti.

Tako kostatuju da su u oblasti vaspitno- obrazovnog rada “ostvareni svi standardi”. Kada je reč o dečijem razvoju i napredovanju konstatuje se:

“Na osnovu svih dokaza, uočeno je da su deca motivisana i uključena u planirane igre i aktivnosti. Partnerski odnos dece i vaspitača, zajedničko učestvovanje u istraživanju i rešavanju različitih problema, prisutan je tokom velikog broja aktivnosti.”

Ocenjujući oblast podrške deci i porodici državni ocenjivači beleže da “od tri utvrđena standarda u ovoj oblasti kvaliteta rada svi su ostvareni”. Kako dalje navode u izveštaju u kvalitetu oblasti etosa “svi standardi su ostvareni”.

Ocenjivači Ministarstva bavili su se i organizacijom rada i rukovođenjem:

“Na osnovu svih prikupljenih dokaza, rad predškolske ustanove je organizovan delotvorno i efikasno. Direktorka postavlja jasne zahteve zaposlenima u vezi sa zadatkom i očekivanom promenom u radu, ali očekuje i ličnu inicijativu zaposlenih u skladu sa njihovom kompetencijama.” – ocena je u ovoj oblasti.

Ocenjivana je i oblast – Resursi. Dečja radost tu dobija ocenu da je “ostvarila sva četiri standard”.

 “Vidljivo je međusobno uvažavanje u ličnim obraćanjima svih zaposlenih. Prisutna je informisanost i saradanja rukovodećih, stručnih i savetodavnih organa. Na osnovu obavljenih razgovora može se zaključiti da u ustanovi funkcioniše sistem informisanja roditelja o aktivnostima i delatnosti ustanove. “ – konstatuje se u ovom državnom izveštaju.

Posle ovakvih ocena gradska predškolska ustanova “Dečja radost” za opšti kvalitet rada ustanove od evaluatora Školske uprave Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja dobija najvišu “ocenu opšteg kvaliteta rada ustanove – 4”.

Kako se objašnjava od 10 ključnih standarda za ocenjivanje, za 9 je dobijena najviša ocena 4 a za jedan 3. Za svih pet dodatnih standarda – nivo ocenjenosti je maksimalan – 4. Dok za pet izabranih standarda pri ocenjivanju – kod četiri je nivo ostvarenosti ocenjen sa 4 a kod jednog sa tri. Kod 9 “Preostalih standarda” Dečja radost za nivo ostvarenosti – dobija 6 četvorki i tri trojke.

“Rezultati vrednovanja pokazuju da je ustanova izgradila svoje jake strane kao i prepoznatljive i specifične pozitivne primere za dalju praksu. Rezultati spoljašnjeg vrednovanja ustanove pokazuju da su od ukupno 7 oblasti kvaliteta, ostvarene sve oblasti i svi standardi, mada ne svi na najvišem nivou. Od ukupno 29 utvrđenih standard, ustanova je ostvarila sve na visokom i najvišem nivou” – navodi se na kraju izveštaja i dodaje da: “U procesu spoljašnjeg vrednovanja na procenu opšteg kvaliteta rada ustanove utiče ostvarenost svih standarda, a posebno ostvarenost standarda koji su ključni za vrednovanje. Od 15 ključnih standarda, ustanova je ostvarila sve standarde.”

Najviša ocena kvaliteta rada u spoljnoj državnoj evaulaciji je 4, a baš nju je dobila Dečja radost. Evo i šta ta ocena znači.

“Ocenom 4 ocenjuje se ustanova koja ostvaruje više od 75 posto svih standarda uključujući 100 posto standarda koji su ključni za vrednovanje.”

Eksterna evaluacija ministarstva prošla je gotovo sve obrazovne ustanove u Pančevu. A ocene su bile šarene. Gradska predškolska ustanova “Dečija radost”, a tako i svi zaposleni za svoj uspešan i kvalitetan rad, svojom odličnom četvorkom – priključila se grupi najboljih u Pančevu.

Vladimir Đoković

https://013info.rs

OSTAVI KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here