Home Bajke i priče LISICA SUDIJA – Korejska basna

LISICA SUDIJA – Korejska basna

279
0

Pošli jednom zajedno divlјa mačka i ris. Išli i na šumskoj stazi našli parče mesa.

– Ja sam ga našao! – povika ris.
– Ne, nego ja! – povika divlјa mačka.
– Ja sam ga prvi video! – razgoropadi se ris.
– Ne, ja sam ga prva videla – tvrdila je divlјa mačka.

Dugo su se tako raspravlјali i nikako nisu mogli da se sporazumeju. Ris na kraju reče:

– Hajdemo do lisice. Ona je mudra i neka ona presudi.

Kada lisica sasluša divlјu mačku i risa, reče:

– To parče treba podeliti na dva jednaka dela. Jedan deo treba da uzme ris, a drugi divlјa mačka.

Rekavši to, lisica podeli meso na dva jednaka dela.

– Mačkino parče je veće! – povika ris
– Evo, poravnaću – reče lisica i odgrize od mačkinog dela poveći zalogaj.
– Sada je risovo parče veće – povika divlјa mačka uvređeno.
– Dobro – reče lisica. – I njegovo ću malo da smanjim! I odgrize dobar deo od risovog dela.

Onda se pokaza da je mačkino parče veće, pa je lisica morala ponovo da malo odgrize. Pa je risovo bilo veće…

I tako je lisica ravnala komade mesa sve dok nije pojela ceo komad, a risu i divlјoj mački nije ostalo ništa.

OSTAVI KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here