Home Predstavljamo ČAROBNJACI PROSVETE: NASTAVNIK KOJI JEDVA ČEKA PONEDELJAK JER SE UŽELI SVOJIH ĐAKA

ČAROBNJACI PROSVETE: NASTAVNIK KOJI JEDVA ČEKA PONEDELJAK JER SE UŽELI SVOJIH ĐAKA

96
0

Marinko Petković je nastavnik fizike i hemije u Školi za osnovno i srednje obrazovanje „Milan Petrović“ u Novom Sadu. Radi sa decom sa smetnjama u razvoju. Ovo je njegova „čarobnjačka“ priča.

Biti nastavnik u vremenu tranzicije je sve, samo ne lak zadatak. Na prelasku iz 20. u 21. vek mnoga znanja su se promenila, shvatanja ljudi postala su podložnija promenama mnogo brže nego što se misli. Informacije su postale dostupnije, izvora je sve više… U obilju raznovrsnih podataka treba naći prave i umeti ih iskorititi na pravi način! Mogu li to deca sama?

– Rad sa decom sa smetnjama u razvoju je zadovoljstvo, često i privilegija, ali samo ako se prihvati kao izazov! Shvatajući svoj nastavnički poziv kao izazov, u rešavanje zadataka krećem sa velikim ushićenjem, a vrlo često na samom početku nailazim na brojne prepreke. Jedna od prepreka je nesenzibilisanost sredine, u kojoj se od nastavnika očekuje da pripremi učenike sa smetnjama u razvoju za aktivno participiranje u sredini bez odgovarajućih arhitektonskih rešenja, sa nerešenim pitanjem transporta, komunikacije i potpune integracije osoba sa smetnjama – otkriva nam Marinko.

JEDVA ČEKAM PONEDELJAK

 

I dok većina ljudi ne voli ponedeljak, ovaj nastavnik ga jedva čeka.

– Svakom ponedeljku se radujem, jer ću videti učenike nakon vikenda i saznati od njih kako je predhodna nedelja promenila njihov svet, odnosno koliko fizike i hemije se moglo videti proteklih dana. Učenici sa smetnjama u razvoju su donedavno bili „nevidljivi“, jer ih je sredina u kojoj živimo ostavila po strani. Svojim aktivnostima želim da ih postavim na mesto, koje im pripada, da im pomognem da uzdignute glave idu kroz život dajući svima nama primer kako se suočiti sa samim sobom, ali i sa onima koji, nas nastavnike u školama i učenike sa smetnjama u razvoju, vide drugačijim – priča Petković.

Osnovno pravilo kojeg se pridržava od prvog susreta sa đacima, jeste da čas ne započinje dok se svi učenici neodobrovolje, nasmeju i oraspolože, jer samo takvi su spremni su za usvajanje novih znanja i bogaćenje ličnih iskustava.

– Inkluzivni model obrazovanja podrazumeva uključivanje svakog deteta u obrazovni sistem, koji je vrlo često rigidan i krut prema njima. Trening nastavnika ne obuhvata obuke za rad sa decom sa smetnjma u razvoju, te su nastavnici prinuđeni da se svako na sebi svojstven način suočava sa nimalo lakim problemom. Svako prema svojim ličnim i profesionalnim mogućnostima pokušava da postane uspešan medijator između sistema s jedne i učenika s druge strane – kaže Marinko.

– Ubeđen sam da učenje zahteva duboko razumevanje, koje se može postići samo u situacijama kada učenici prepoznaju problem i aktivno, na kreativan način, pokušavaju da ga reše koristeći postojeće znanje. Stoga, često koristim metodu „lični primer“, jer lični doživljaj i iskustvo pomažu u razumevanju nekada isuviše apstraktnih pojmova i znanja.

 

Vrlo često primenjujem i metodu „planiraj, uradi, primeni“. Zahvaljujući njoj, grupa mojih učenika uspela je da rame uz rame sa ostalim učesnicima kampa u Engleskoj napravi splav u određeno vreme, na određenom mestu i sa jednostavnim materijalima koje su imali na raspolaganju. Za svoj rad osvojili su prvo mesto!

Danas organizujem obuke za nastavnike u celoj zemlji da na vrlo jednostavan način objasne i komplikovane stvari kao što je ekperiment u CERN-u.

Uvođenjem specifičnih metoda rada sa decom sa smetnjama u razvoju zahteva i izradu didaktičkog materijala za rad. Tako su nastali i prvi herbarijumi za slepe i slabovide osobe, koje su druga čula koristili za prepoznavanje bilja. Na časovima hemije nastao je Periodni sistem na Brajevoj azbuci i modeli ugljovodonika, od šibica radi lakšeg razumevanja problema strukture organskih jedinjenja.

Nakon strpljivog rada i proširivanja znanja iz pojedinih oblasti, nekoliko učenika je nastavilo školovanje na visokim školama i univerzitetima, što je pre samo nekog vremena bilo nezamislivo.

 

Stefan

– Najslikovitiji primer uspeha je uspeh Stefana, koji ima problem sa verbalnom komunikacijom, on je ilustrujući priču o poznatim fizičarima pokazao koliko zna i može samo, ako mu se omogući da to učini na sebi svojstven način. Njegov primer me je podstakao da nastavne materijale pripremam pomoću slika ili skica. On je danas student Visoke škole za grafički dizajn na Univerzitetu u Novom Sadu – kaže ovaj posvećeni nastavnik.

 

Čedomir

Učenik Čedomir, sa teškim oblikom diskalkulije, u nemogućnosti da se orijentiše u prostoru tokom celog svog školovanja vežbao je prostorne i vremenske relacije, kao i način merenja vremena. Na kraju školovanja, na završnoj večeri poželeo je da se zahvali nastavniku, koji mu je pomogao da ipak nauči kako da odredi vreme, pažljivo posmatrajući sat i kazaljke, te je rekao: „Moje životinje u staji više neće ostajati gladne, znam kada je vreme da ih nahranim!“. Ove njegove reči bile su upućene meni i ja ih od tada smatram svojim najvećim priznanjem.

 

David

David, Željka, Snežana, Jovica, Gabrijela i još mnogi drugi su primeri kako se postaje pravi čovek i saradnik na koga možeš računati. Dobra je Davidov primer, koji je na prvom susretu sa školom plakao i molio da ne ostane, jer se plašio neuspeha na koji je bio već bio naviknut. Upornim radom i bezbrojnim rečima podrške postao je izrstan majstor svog zanata. Nakon škole ohrabrio se i započeo svoj privatni biznis uz moju podršku kao nastavnika. Početak njegovog rada je bio protkan trnjem, jer sredina je nemilosrdno odbijala usluge u njegovom salonu. Tih meseci sam se šišao po nekoliko puta, samo da bih pokazao okolini da bez straha mogu poveriti posao osobi sa smetnjama u razvoju. Danas, u svakoj prilici sa ponosom nosim kreaciju mog učenika, jer je David postao frizer kod koga se tretman mora unapred zakazati.

 

Ivana Stojanov

https://noizz.rs/big-stories/carobnjaci-prosvete-nastavnik-koji-jedva-ceka-ponedeljak-jer-se-uzeli-svojih-daka/z9depks

OSTAVI KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here