Home Svaštara 6 SAVETA ZA ODGAJANJE MENTALNO JAKOG DETETA

6 SAVETA ZA ODGAJANJE MENTALNO JAKOG DETETA

118
0

Jedino dete jakog karaktera i visokog morala može da izbegne negativne uticaje okoline i zauzme se za ono što zna da je pravično.

Učite ga pravim vrednostima već od malena i znaće kako da se odupre negativnom uticaju vršnjaka, imaće snažna uverenja i znaće da vodi život sa integritetom.

JASNO ISKAŽITE UVERENJA KAKO BI IH DETE ZNALO

Roditelji sa jakim moralom imaju veće šanse da vaspitaju dobru decu, ali samo ako su deca svesna tih uverenja. Razmislite koje moralne vrednosti su vam važne i izdvojite samo tri najvažnije koje će vam biti vodilja u vaspitavanju dece.

Ono što će vam pomoći je da izdvojite nekoliko vrlina koje želite da karakterišu vaše dete i koje će i dete znati da ponovi bez oklevanja. Osim toga, ne zaboravite da pohvalite dete svaki put kada se ponaša u skladu sa ovim vrednostima ali i vi redovno pokazujte da su one deo vašeg karaktera.

PONAŠAJTE SE U SKLADU S ONIM ŠTO GOVORITE

Ako biste vi bili jedini primer vašem detetu za učenje etike i moralnih navika, šta bi ono naučilo od vas? Deca vas posmatraju i čuju vaše usputne komentare, i nauče vaše moralne vrednosti.

Obratite zato pažnju na to kako se ponašate ispred deteta i kakve poruke mu šaljete. Na primer, da li mu kažete da se javi na telefon i laže da niste tu? Da li uvek poštujete ograničenje brzine kada je ono pored vas? Da li radite domaći umesto njega i učite ga da kaže da ga je ono uradilo? Možda su ovo za vas sitnice, ali su komponente moralnog ponašanja koje dete ne treba da prihvati kao normalne.

RAZGOVARAJTE OTVORENO I NEKA DETE VIDI DA ZNATE DA ZAUZMETE PRAVIČNOST

Otvoren razgovor o vrednostima kojima se vodite u životu spada u direktno učenje deteta o moralu. Iskoristite situacije koje se pojavljuju na televiziji, u vestima ali i u kući i školi.

Dete treba da zna šta vi mislite o određenom pitanju, da čuje o inspirativnim ličnostima iz istorije. Isto tako je neophodno da vidi da vi znate i možete da se zauzmete za vaša uverenja kada mislite da je prekršeno neko moralno pravilo. Potrebno je da vaše dete ima dobar primer ispred sebe.

POSTAVLJAJTE PRAVA PITANJA

Stimulišite razmišljanje deteta kako biste ojačali njegova uverenja. Najbolji način za ovo je postavljanje pitanja koje će detetu pomoći da sagleda stvari iz različitih uglova i podsetiti ga da se zapita da li radi pravu stvar. Možete ga pitati kako bi se osećalo da se neko tako ponaša prema njemu, šta bi se desilo ako neko ne bi ispoštovao dato obećanje ili kako bi izgledalo kada bi svi prepisivali ili lagali u razredu i sl.

RADITE NA RAZVOJU EMPATIJE

Empatija je ono što pokrene dete da pomogne drugaru, da se zauzme za njega i saoseća sa njim. Dete koje ima razvijenu empatiju će zauzeti stav kada je to potrebno. I ovde je od velike pomoći pitanje kako bi se ono osećalo da je na nečijem mestu u određenoj situaciji.

Ovo pitanje moze da se odnosi na situacije iz svakodnevnog života ali i na situacije u knjigama i na televiziji. Možete ih i glumeti kroz igru. Cilj je da dete razmisli o osećanjima drugih ljudi i shvati da postoji nekoliko pogleda na istu stvar.

PODSTIČITE ASERTIVNOST A NE POKORNOST

Jedna od glavnih odlika dece koja znaju da se zauzmu za sebe je upravo asertivnost. To je sposobost da se izraze sopstvena osećanja i uverenja na odgovarajući način, imajući u vidu i prava drugih ljudi.

Asertivna osoba uvažava sebe i druge i poseduje kako hrabrost tako i čitav niz veština koje joj omogućavaju da u određenom trenutku kaže šta misli i oseća. Nasuprot tome, neasertivno ponašanje karakteriše izražavanje na pokoran, popustljiv i izvinjavajući način

Autor: Stil/Lepota&Zdravlje

OSTAVI KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here