KEREFEKE

VRTIĆ SA RUŽIČASTIM TONOVIMA U FRANCUSKOJ

Kompletan objekat vrtića Segremin u Francuskoj je dizajniran kao telo ćelije a sam vrtić se nalazi u centru kao „jezgro“. Citoplazmu predstavljaju okolna dvorišta, dok spoljni zid liči na membranu.

Deca predškolskog uzrasta možda su suviše mala da u potpunosti razumeju ovakav koncept, ali ako kroz ćelijsku membranu prođe budući celularni biolog, onda su arhitekti zaslužili veliko priznanje.

To Top