odlozeno-slusanje HTML5 Icon

ŠTA SAM SVE IMAO – Dušan Radović

Imao sam, deco, pola stola,
na pola stola — pola vola
i pola dinara.

To je bilo juče,
u pola osam,
na pola puta
između Severnog i Južnog pola,
dakle, na polutaru.

Pojedem ono pola vola,
a ostane mi pola stola
i pola dinara.

Zamenim ono pola stola
za pola jednog starog čiče,
koji je znao pola priče,
a ostane mi pola dinara.

To je bi’lo juče,
u pola osam,
na pola puta
između Severnog i Južnog pola,
dakle — na polutaru.

To Top