odlozeno-slusanje HTML5 Icon

RUBIKOVA KOCKA NIJE ZAMIŠLJENA KAO IGRAČKA

Iako je široko rasprostranjeno mišljenje da je kocka služila Ernu Rubiku da svojim studentima bolje objasni 3D objekte, istina je zapravo nešto drugačija. Svrha Rubikove kocke bila je u razumevanju strukturalnih problema, tj. pomagala je u shvatanju kako pomeriti određene delove celine, a da se celina ne raspadne. Sam Rubik nije niti shvatio da je stvorio igračku dok nije prvi put pomešao boje i pokušao ponovo da da je složi.

 

To Top