KEREFEKE

RODA I MODA – Nataša Križanić

Naša saradnica, vaspitačica i pesnikinja iz Šida, nas je obradovala divnom pesmom o rodama. Uživajte!

Odavno je već izašlo iz mode

da braću više ne donose rode.

Šta to jednoj rodi treba

da zna kako na svet dolazi beba.

 

Rode su stvorene da život vode

pored bare, reke ili neke vode.

Na odžaku kuće gnezdo da prave

i proleće svojim dolaskom najave.

 

U jesen svoja krila da spreme

na put za jug kada se krene.

Tako da rode imaju druga zaduženja

osim beba i njihovog rođenja.

 

Roda nema veći zadatak

niti brigu veću

nego da na odžaku kuće

donosi sreću.

To Top