odlozeno-slusanje HTML5 Icon

PRIČA – KAKO REAGOVATI NA UVREDE?

Čovek je javno vređao jednog mudraca :

– Ti si bezbožnik! Ti si pijanica! Lopov!

On se kao odgovor tim uvredama samo nasmešio.

Kicoš obučen u najbolje odelo posmatrao je tu scenu pa mu reče:

– Kako možete tolerisati tako nešto? Zar vas ne bole te njegove reči?
On se ponovo nasmešio i reče:

– Idemo kod mene, želim da vam darujem nešto.

Kicoš ga je pratio do prašnjave drvne sobe. Mudri čovek je upalio svetlo i počeo da pretura po ormaru, gde je pronašao potpuno bezvredan dronjavi kaput. On ga baci na kicoša i kaza mu:
– Probajte, to će vam sigurno odgovarati.
Kicoš je uzeo kaput, pogledao u njega i ogorčeno rekao:

– Šta će mi ove prljave krpe? Ja sam dobro obučen, vi ste sigurno ludi! – I bacio mu kaput nazad.

– Vidiš, – mudrac reče, – vi ne želite da prihvatite ove prljave krpe. Slično tome, ja nisam želeo da prihvatim te prljave reči koje je čovek uputio meni.

To Top