KEREFEKE

МЕСЕЦИ – Леа Угљешин IV-3, OШ ,,Вук Караџић”,  Нови Сад

Јануар је прошао,
фебруар је дошао,
март је на реду,
април је у среду,
мај је у току,
јун је у скоку,
јул се прави важан,
август стиже снажан,
септембар се хвали,
октобар се дави,
новембар је лег’о,
децембар се покрио снегом!

 

Учитељица Јелена Поповић

 

To Top