KEREFEKE

DA LI SU KOKOŠKE I LJUDI SRODNICI?

Izgleda šašavo, ali genetička srodnost između kokošaka i ljudi veća je nego što se do sada smatralo. To je pokazalo istraživanje naučnika sa Instituta u Edinburgu, koja ukazuje na iznenađujuće zajedničke karakteristike: organizacija ljudskih genoma pokazuje veći sklad sa strukturom hromozoma jedne kokoške nego sa mišem. Naučnici ovo povezuju sa zajedničkim poreklom sa gmizavcima pre 300 miliona godina. Miševi, kao i ljudi pripadaju sisarima, međutim oni su češće razmnožavali svoju vrstu i tako promene svog tzv. ‘naslednog dobra’ intenzivnije ‘požurivali’.

To Top